Home | Legals | Datenschutz | Sitemap | KIT

X-ray grating interferometer for biomedical imaging applications at Shanghai Synchrotron Radiation Facility

X-ray grating interferometer for biomedical imaging applications at Shanghai Synchrotron Radiation Facility
Authors:

Xi, Yan; Kou, Binquan; Sun, Haohua; Qi, Juncheng; Sun, Jianqi; Mohr, Juergen; Boerner, Martin; Zhao, Jun; Xu, Lisa X.; Xiao, Tiqiao; Wang, Yujie

Source:

JOURNAL OF SYNCHROTRON RADIATION

Date: 2012