Home | Legals | Datenschutz | Sitemap | KIT

The Recent Development of an X-ray Grating Interferometer at Shanghai Synchrotron Radiation Facility

The Recent Development of an X-ray Grating Interferometer at Shanghai Synchrotron Radiation Facility
Authors:

Sun, Haohua; Kou, Bingquan; Xi, Yan; Qi, Juncheng; Sun, Jianqi; Mohr, Juergen; Boerner, Martin; Zhao, Jun; Xu, Lisa X.; Xiao, Tiqiao; Wang, Yujie

Source:

INTERNATIONAL WORKSHOP ON X-RAY AND NEUTRON PHASE IMAGING WITH GRATINGS

Date: 2012